Past zijn talent bij de HBO-opleiding Bedrijfseconomie?!

Talent ontwikkel je met inzicht!

Waarom inzichten willen in talenten van (nieuwe) studenten?

Elke onderwijsinstelling wil haar studenten met de juiste bagage, in het beoogde tijdspad, naar de eindstreep begeleiden. Talent.Sense ondersteunt dit proces door inzicht in talenten en ontwikkelpunten van de (aankomend) student te geven waardoor instellingen passende ondersteuning kunnen bieden aan studenten.

Talent.Sense ondersteunt:

  • Het studierendement
  • De kwaliteit van de opleiding
  • De tevredenheid van studenten
  • De doelmatige inzet van begeleiders

De inzichten worden verkregen middels de online Talent.Sense talentenmeting en weergegeven in rapportages en groepsoverzichten.

De doorlopende begeleidingslijn van Talent.Sense ondersteunt:
- De instroomfase -> MBO-HBO doorstroom, studiekeuzecheck, decentrale selectie
- De doorstroomfase -> studieloopbaan begeleiding
- De uitstroomfase -> aanpak langstudeerders

Klik hier voor het Waarom van Talent.Sense.