Inzicht in talenten en ontwikkel mogelijkheden

Talent.Sense biedt een objectief meetinstrument dat inzicht geeft in de talenten en beperkingen van studenten, als individu en als groep.

Uniek aan Talent.Sense is dat de meting niet alleen inzicht geeft in de talenten die noodzakelijk zijn voor een specifieke opleiding, maar ook in de mate waarin een student in staat is deze talenten in te zetten en te ontwikkelen. Studiehouding, belastbaarheid en capaciteiten zijn hierbij kernbegrippen.

Wij beperken ons niet tot resultaten en inzichten. Studenten ontwikkelen door bewustwording en zelfreflectie. Door middel van trainingen leren wij de gebruikers van het instrument, de studentbegeleiders, om de resultaten in te zetten in het onderwijsprogramma. Pas dan lukt het om de beoogde doelstellingen te bereiken.

Professionele ondersteuning
De Talent.Sense methode levert op een professionele wijze een bijdrage aan het rendementsvraagstuk. Het gebruik van de talentenmeting kan leiden tot aanzienlijke verhoging van het rendement door:• voorkomen van instroom bij een niet passende match;
• versnellen van de uitstroom;
• verbeteren van de persoonlijke ontwikkeling van de student;
• vergroten van de studenttevredenheid;
• bevorderen van de doorstroom;
• verminderen van het aantal stuwmeerstudenten

Klik hier voor de aanpak van Talent.Sense.


Talent.Sense is onderdeel van L&D Support

Onze focus ligt altijd op mensen, op hun mogelijkheden van vandaag en voor de toekomst. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om te helpen om individuen en organisaties hun potentieel te laten bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat als mensen betrokken zijn bij activiteiten die passend zijn, ze meer tevreden zijn, meer zelfvertrouwen hebben en productiever zijn.

Learning & Development Support BV, het moederbedrijf van Talent.Sense, is opgericht in Nederland in 1990 als innovatief organisatie-adviesbureau. L&D Support werkt vanuit een wetenschappelijk validatie instrument en is gespecialiseerd om talenten inzichtelijk te maken voor individuele, relatie, groep en organisatiebrede vraagstukken.

Ons model voldoet aan het EFPA beoordelingsmodel.

Voor extra wetenschappelijke achtergronden en artikels over het voorspellen van studiesucces: neem contact op met ons.