Iedereen deugt, maar waarvoor?

Talent.Sense ondersteunt de instroom, doorstroom en uitstroom (langstudeer problematiek) van studenten in het Hoger Onderwijs.

Vakkundig gebruik geeft het volgende resultaat:

• De kwaliteit van instromende studenten neemt toe
• Door effectieve studiebegeleiding versnelt de doorstroom
• De uitstroom versnelt waardoor het stuwmeer reduceert

Talent.Sense is modulair inzetbaar en geeft in elke fase gepaste informatie waarbij drie factoren de sleutel zijn naar succes:
• Indicator voor verwacht studiesucces -> beschikt de student over de juiste studiehouding
• Belastbaarheid -> is dit het juiste moment om te studeren?
• Match -> passen de talenten van de student bij de opleiding?

Instroom --> zicht op talenten en keuzes voor aanvang van de studie
• Past deze aankomende student bij deze studie in het kader van een SKC of selectie?
• Bij welke aankomende studenten wordt een intake gesprek geadviseerd?
• Wat zijn de vragen over studiebelastbaarheid, studiehouding, studiekeuze die gesteld kunnen worden om een krachtig en gefundeerd advies te geven om wel of niet te studeren?
• Hoe ziet het totaaloverzicht van te verwachten studiesucces voor deze populatie eruit?

Doorstroom --> ondersteuning van het SLB traject met oog op doorstroom
• Welke studenten hebben welk type ondersteuning gedurende het studiejaar nodig?
• Welke oefeningen kunnen er in het onderwijs worden gedaan om succes te stimuleren?
• Over welke talenten beschikken studenten voor aanvang van de studie en welke dienen nog verder ontwikkeld te worden, en op welke wijze is dat mogelijk?
• Hoe ziet de totaalanalyse van het te verwachten studiesucces voor het desbetreffende studiejaar eruit?

Langstuderen --> handlen naar haalbaarheid reduceert de omvang van het stuwmeer
• Welk type ondersteuning heeft de desbetreffende langstudeerder nodig om af te studeren of een andere keuze te maken?
• Wat zijn de sleutels om bestaande patronen bij de student te kunnen doorbreken?
• Hoe kan nieuw perspectief geboden worden richting werk voor deze student?
• Wat is een geschikt carrièrepad voor deze student?
• En, indien noodzakelijk, hoe kun je een student weer op de rails te krijgen?