Gedrag is een effectieve voorspeller van succes

News

11

26

Doorlopende leerlijn studiesucces

De nieuwe onderzoekslijn Studiesucces maakt onderdeel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het domein Onderwijs en Innovatie van de Hogeschool Inholland. Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. De onderzoekslijn richt zich daarbij op de hele studieketen. Instroom-doorstroom-uitstroom

Uitgangspunt is het doen van praktijkonderzoek naar de keten van instroom-doorstroom-uitstroom. De focus ligt daarbij op het ophalen, beschrijven en toepasbaar maken van good practices die het studiesucces in positieve zin beïnvloeden. Daarbij speelt maatwerk om de student adequaat te bereiken een belangrijke rol: verschillende typen studenten vragen om verschillende, flexibele benaderingen.

Talent.Sense werkt samen met de Hogeschool Inholland met name bij het ondersteunen van de langstudeerproblematiek en steeds meer in de preventie van langstuderen door ondersteuning te bieden gedurende de studie. Klik hier om meer informatie over de ondersteuning bij de doorlopende leerlijn te krijgen.