Iedereen deugt, maar waarvoor?

Talent.Sense biedt perspectief aan deze groep vertraagde studenten. De haalbaarheidsrapportage geeft aan waar de knelpunten liggen zodat de studieloopbaanbegeleider een passende interventie kan aanbieden gericht op persoonlijke omstandigheden of de aanwezige studiehouding. Deze gerichte aanpak zorgt ervoor dat het zogenaamde stuwmeer afneemt. Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Vragen bij langstudeerproblematiek

• Welk type ondersteuning heeft deze langstudeerder nodig om af te studeren?
• Is het realistisch om deze student te begeleiden naar het einddiploma?
• Wat zijn de sleutels om bestaande patronen bij de student te kunnen doorbreken?
• Hoe bieden we deze student nieuw perspectief richting werk?

Klik hier voor een filmpje om te zien hoe het in de praktijk werkt.

Klik hier voor meer informatie

En klik hier om terug te gaan naar de oplossingen pagina met informatie voor instroom en doorstroom.