Inzicht in jouw unieke veerkracht en gedragsprofiel bepaalt je succes

De Talent.Sense-methodiek voor doorstroom is erop gericht om mogelijke studieverstoring inzichtelijk te maken zodat de studieloopbaanbegeleider daarover vroegtijdig in gesprek kan gaan met de student. Daarnaast levert het studieloopbaanrapport diverse inzichten in leerstijl, in samenwerkingstijl (ideaal voor het indelen van complementaire groepen studenten) en geeft het een overzicht van de competenties - nodig voor de opleiding - die benut en ontwikkeld moeten worden en waar moet worden ingegrepen om de opleiding te kunnen blijven volgen. Kortom: een handleiding tot gerichte succesvolle ontwikkeling en studiedoorstroom!

Doorstroomvraagstukken

• Welke studenten hebben welk type ondersteuning gedurende het studiejaar nodig?
• Welke oefeningen kunnen er in het onderwijs worden gedaan om succes te stimuleren?
• Over welke talenten beschikken studenten voor aanvang van de studie en welke dienen nog verder ontwikkeld te worden, en op welke wijze is dat mogelijk?
• Hoe ziet de totaalanalyse van het te verwachten studiesucces voor het desbetreffende studiejaar eruit?

Neem voor uitgebreide informatie contact met ons op.

En klik hier om terug te gaan naar de pagina over oplossing voor onder meer instroom en uitstroom.