Iedereen deugt, maar waarvoor?

Talent.Sense ondersteunt de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in het Hoger Onderwijs. Vakkundig gebruik geeft het volgende resultaat:

• de kwaliteit van instromende studenten neemt toe
• door effectieve studiebegeleiding versnelt de doorstroom
• de uitstroom versnelt waardoor het stuwmeer reduceert

Instroom --> zicht op talenten en keuzes voor aanvang van de studie

Of het nu gaat om vrije instroom, numerus fixus of decentrale selectie, het doel is om een kansrijke groep aankomende studenten te laten starten met de studie.

Lees verder

Doorstroom --> ondersteuning van het SLB traject

Bij doorstroom binnen een hbo of wo opleiding is het van belang om studievertraging of zelfs uitval te kunnen voorkomen. Veelal zijn persoonlijke omstandigheden belangrijke redenen voor vertraging.

lees verder

Langstuderen --> reduceren van de omvang van het stuwmeer

Langstudeerders vormen een grote groep binnen het Hoger Onderwijs en het is veelal lastig om juiste begeleiding en perspectieven te bieden om de juiste beweging richting afstuderen of anderzins te realiseren.

Lees verder

Voor verdere achtergrond informatie. Klik hier voor downloads.