Inzicht voor studenten van studierendement tot doorlopende begeleidingslijn

Aanpak

De vragenlijst van Talent.Sense wordt via de instelling online aangeboden aan de studenten in de instroom, doorstroom en/of uitstroom fase. De resultaten worden weergegeven in rapportages en groepsoverzichten en indien gewenst besproken met de student. Studentbegeleiders worden getraind in het interpreteren van de resultaten en begeleid in het optimale gebruik van het product.

De talentenmeting

De talentenmeting van Talent.Sense wordt online afgenomen en is plaatsonafhankelijk. Aan de hand van de antwoorden die een student geeft op een gevalideerde set stellingen en vragen voor de student, krijgt de instelling binnen vraagt 40 minuten de relevante inzichten. De kracht van het instrument is dat gedragsvoorkeuren worden uitgevraagd en dat de vragenlijst niet sociaal wenselijk is in te vullen.

Rapportages in elke fase
Talent.Sense is in te zetten in de instroom, doorstroom en uitstroom fase. Iedere onderwijsfase vraagt om specifieke inzichten en kent een eigen rapportage. Het doel van de rapportages is om zowel de begeleider als de student op gepaste wijze (bondig, zelfreflecterend, sturend, etc) informatie te geven die met oog op studiesucces aanspoort tot een gedragsverandering. Denk aan resultaatgericht werken of het nemen van eigen initiatief.

Doorlopende begeleidingslijn
De verworven inzichten geven stuurinformatie in de instroomfase en kunnen tevens ter bevordering van het studiesucces worden ingezet bij het startgesprek om zo het studiesucces te bevorderen. Specifiek is ook het MBO-HBO doorstroom profiel voor deze doelgroep. Hierdoor wordt duidelijk aan welke knoppen er gedraaid kan worden. Gedurende het SLB traject (doorstroomfase) wordt de haalbaarheid van deze ontwikkelingspunten verder uitgediept. Gedurende de eindfase van de studie is Talent.Sense gericht op (het ontbreken van) de doorgemaakte ontwikkeling van de student en de mogelijkheden in de verdere loopbaan. Voor vertraagde studenten betekent dit dat zij inzicht krijgen in de oorzaak van de vertraging en mogelijkheden in de toekomst.

Training is meer dan uitleg
In een Talent.Sense training van twee of vier dagdelen lichten onze professionals (psychologen, onderwijskundigen, veranderdeskundigen) de inhoud van de rapportages toe. Bovendien wordt de systematiek ingebed in de organisatie zodat de methodiek beklijft en de opbrengst toeneemt. Na afloop van de training is de deelnemer in staat gesprekken met de studenten te voeren aan de hand van de rapportages, en kan hij inschatten met welke frequentie en intensiteit de gesprekken moeten worden gevoerd.

Incidenteel en structureel contact
Ondersteuning van het gebruik stopt niet na de training. Support is standaard beschikbaar voor individuele gebruikersvragen. Daarnaast worden er periodieke intervisie afspraken gepland. Hierdoor wordt continue zicht gehouden op de beoogde doelstelling van de klant en het effect van de methodiek.

Klik hier voor de oplossingen die Talent.Sense biedt.