Voorspellen van studiesucces is mogelijk!

Talent ontwikkel je met inzicht!

Waarom inzichten willen in talenten van (nieuwe) studenten?

Elke onderwijsinstelling wil haar studenten met de juiste bagage, in het beoogde tijdspad, naar de eindstreep begeleiden. Talent.Sense ondersteunt dit proces!

Talent.Sense geeft inzicht in talenten en tekortkomingen waardoor instellingen passende ondersteuning kunnen bieden aan studenten.
Talent.Sense verbetert:
- Het studierendement
- De kwaliteit van de opleiding
- De tevredenheid van studenten
- De doelmatige inzet van begeleiders

De inzichten worden verkregen middels de online Talent.Sense talentenmeting en weergegeven in rapportages en groepsoverzichten. Het interpreteren van de rapportages en het doelgericht inzetten van de resultaten wordt door Talent.Sense begeleid.

De doorlopende begeleidingslijn van Talent.Sense ondersteunt:
- De instroomfase -> studiekeuzecheck, decentrale selectie
- De doorstroomfase -> studieloopbaan begeleiding
- De uitstroomfase -> aanpak stuwmeer

Klik hier voor het Waarom van Talent.Sense.